دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

طراحي نما

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

ايمني عمومي 2

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

ايمني عمومي 1

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

رويت

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

تري دي مكس

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

فتوشاپ

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

اتوكد

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

دكوراسيون داخلي ومعماري

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

ايمني 3

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام
مركز آموزش هاي تخصصي كوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامي سيرجان

شبکه های اجتماعی