دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

قبولي در آزمون وكالت وقضاوت

مدت: 240 ساعت

تعداد جلسه: 160

جزئیات دوره و ثبت نام

فن بيان خانم جان اقايي (بزرگسالان)

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

فن بيان خانم جان آقايي

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

فن بيان خانم رنجبر

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

ارتباط موثر وفن بيان

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

سالمندي شاد

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

DBA

مدت: 336 ساعت

تعداد جلسه: 224

جزئیات دوره و ثبت نام

اموزش يوگا

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

بورس

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

مهارت ارتباطي

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام
مركز آموزش هاي تخصصي كوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامي سيرجان

شبکه های اجتماعی