دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

نقاشي

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشپزي درجه 2

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

عكاسي پايه

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

عكاسي پيشرفته

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

سفالگري

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

نمايش خلاق

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام
مركز آموزش هاي تخصصي كوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامي سيرجان

شبکه های اجتماعی