دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

طراحي نما

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

ايمني عمومي 2

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

ايمني عمومي 1

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

رويت

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

تري دي مكس

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

فتوشاپ

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

اتوكد

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

دكوراسيون داخلي ومعماري

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

ايمني

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

فن بيان خانم جان اقايي (بزرگسالان)

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

فن بيان خانم جان آقايي

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

فن بيان خانم رنجبر

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

ارتباط موثر وفن بيان

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

سالمندي شاد

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

DBA

مدت: 336 ساعت

تعداد جلسه: 224

جزئیات دوره و ثبت نام

اموزش يوگا

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

بورس

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

مهارت ارتباطي

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

نقاشي

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشپزي درجه 2

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

عكاسي پايه

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

عكاسي پيشرفته

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

سفالگري

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

نمايش خلاق

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

CBT

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

اكت

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام
مركز آموزش هاي تخصصي كوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامي سيرجان

شبکه های اجتماعی